Pogodnosti za poslodavca

Cijenjeni potencijalni poslovni partneri,

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA) osnovan je s primarnom svrhom uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, a specifično radi na uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u redovne radne uvjete kroz naš program zapošljavanja uz podršku.
CIRA pruža i usluge proizvodnih radnih aktivnosti u okviru našeg dnevnog/radnog centra, čije unikatne i dizajnerske proizvode možete pogledati na našem online promotivnom štandu– Dućanu sa srcem.
Naime, za teže zapošljive osobe uspostavljen je Radni centar u kojem se osobe s intelektualnim teškoćama pripremaju za rad na otvorenom tržištu rada kroz izrađivanje unikatnih proizvoda, usavršavajući tako svoje radne i socijalne vještine. Aktivnosti radnog centra započele su 2007. godine, a korisnici rade na proizvodnji uporabnih i ukrasnih tekstilnih predmeta te na kooperacijskim poslovima sa subjektima iz lokalne zajednice. Danas, korisnici programa za svoj rad dobivaju financijsku naknadu, mogu participirati u troškovima života te doprinijeti zajednici u kojoj žive. Proizvodi se uglavnom prodaju izravno na upit kupca ili narudžbe poslovnih subjekata u prostorima Udruge te na raznim događanjima putem kojih želimo doprijeti do šire javnosti. Aktivnosti samofinanciranja trenutačno pokrivaju neke od izravnih troškova.
Od onoga što stvaramo posebice su zanimljivi artikli izvezeni na žutici ili lanu kao što su jastučići, torbice, nadstoljnjaci, pregače, kompleti za bebe i sl. Dugotrajnim i strpljivim radom dobivamo originalne vezove s različitim prigodnim i veselo izvezenim motivima.
Ističemo vrijednost ručnog rada u koji se unosi vlastita osobnost i ljubav, svaki put iznova te s novim kreativnim varijacijama.
Paleta proizvoda naših vijednih i kreativnih korisnika se s vremenom povećava. Stalno tražimo nove mogućnosti za suradnju s tvrtkama,različitim organizacijama, ustanovama i svim drugim subjektima u lokalnoj zajednici, u cijeloj Hrvatskoj, a i šire.
Stoga, ako ste zainteresirani za ono što radimo i kako radimo, stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i informacije. Bit će nam drago predstaviti vam naš cijelokupni program i različite mogućnosti suradnje.
Ovim prigodom vam se predstavljamo sa našom najpopularnijom kolekcijom proizvoda JUPI za UPI!

 

Zašto je JUPI! jedinstven?

Robna marka JUPI za UPI! razvijena je u ožujku 2011. godine na profesionalnoj radionici inkluzivnog dizajna pod nazivom Extra Ordinary Design. Osnovni cilj radionice bio je osnažiti tržišnu konkurentnost proizvoda korisnika Radnog centra i uključiti osobe s intelektualnim teškoćama u proces razvoja novih proizvoda, odnosno izradu vlastitih proizvoda konkurentnih na suvremenom tržištu. Suradnja s dizajnerima i proizvodnja pod vlastitom robnom markom (zaštićenom žigom) kontinuirano doprinosi društvenoj uključenosti i povećanju kvalitete života osoba s teškoćama, kao i svijesti o važnosti inkluzije u široj zajednici - u kojoj robna marka postaje faktor vidljivosti i pozitivne percepcije osoba s intelektualnim teškoćama.

 

Čemu nas uče Ratkova čudesna stvorenja? Otkrivanje različitosti.

Žiraha je nadnaravno biće, nastalo u imaginaciji umjetnika Ratka Koletića – osobe sa intelektualnom teškoćom. Ona nije žirafa, premda ju je vrlo slično nazvao, a ne izgleda baš sasvim ni kao zebra na koju najviše liči. Ako je malo bolje pogledate uvidjet ćete da je njena najizraženija osobina ta što je ona je u stvari neodoljivo simpatična. Proizvodi s likom Žirahe i prijatelja – čudesnih stvorenja razvijeni su u okviru radionice Extra Ordinary Design, a ostvarili su zapažene uspjehe na izložbama u Zagrebu, Londonu, Kyotu i Tokiju.
U svakodnevnom svijetu koji nas okružuje skloni smo uklapati se u obrasce  - načinom odijevanja, načinom ponašanja, načinima komunikacije s ljudima oko sebe. Odgojem smo usvojili suptilne okvire onoga što se kulturološki smatra „normalnim“ u bezbrojnim situacijama svakodnevnog života, u međusobnoj komunikaciji i u načinima izražavanja vlastitih stavova, mišljenja i osjećaja. Trudeći se uklopiti, odnosno ne isticati se izvan uobičajenih okvira, zatiremo slobodu izražavanja osobnosti i različitosti - kako drugih, tako i sebe samih. Bili mi toga svjesni ili ne, prvotna reakcija na sve što je drugačije obično je podozrivost, zasnovana na predrasudama, odnosno na neznanju i nesigurnosti. Time suptilno ali sustavno potiskujemo u socijalnu izolaciju svakoga tko se u bilo kojem segmentu života ne može, ili ne želi, prilagoditi općeprihvaćenim normama „običnog“.
Umjetnost je jedno od rijetkih područja u kojem su iskrenost i različitost ne samo dozvoljene već i poželjne. Kroz umjetnost dozvoljavamo autorima izražavanje drugačijih doživljaja, misli i stavova, a publici omogućujemo proširivanje vidika i stjecanje novih spoznaja. Stoga ne čudi što je vrijednost i osebujnost Ratkovog posebnog i drugačijeg doživljaja svijeta prepoznata tek kroz njegove crteže i slike. Strpljenjem, trudom i iskrenošću svojih radova, Ratko nas vodi u otkrivanje sasvim drugačijih doživljaja biljaka i životinja, no time čini i nešto puno više: navodi nas na promišljanje kako naši vlastiti, inače obični i poznati pa čak i dosadni doživljaji ljudi, stvari i situacija mogu odjednom postati drugačiji - vedri, promjenjivi i značajni.
Inkluzivni dizajn predstavlja inovativan pristup društvenoj uključenosti, raznolikosti i jednakosti naglašavajući ujedno praktičan odgovor na osobne potrebe osoba s teškoćama. Odlikuju ga kreativna rješenja usmjerena poboljšanju pristupačnosti svakom zainteresiranom članu društva bez obzira na individualne sposobnosti.
Inkluzivni dizajn je – pravedan, prilagodljiv, iskren, primjetan, informativan, preventivan, tolerantan, susretljiv i dosljedan…
Kupnjom proizvoda omogućujete CIRA-i da nastavi poboljšavati kvalitetu života i štititi osnovna ljudska prava osoba a intelektualnim teškoćama - pravo na život u zajednici sa svim ostalim građanima te pravo na rad.

 

Zagreb, rujan 2017.

CIRA tim

 

Cijenjeni poduzetnici, potencijalni poslovni partneri,

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA) osnovan je s primarnom svrhom uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, a specifično radi na uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u redovne radne uvjete kroz naš program zapošljavanja uz podršku.
U suradnji s našim partnerima, renomiranim tvrtkama kao što su dm-drogerie markt d.o.o., Zvijezda d.d., Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Alca Zagreb d.o.o., Bauhaus Zagreb k.d., Billa d.o.o., već 10-ak godina omogućavamo osobama s intelektualnim teškoćama uključivanje u svijet rada. Pedesetak osoba aktivno sudjeluje u poslovnim procesima naših partnera kroz model radnih aktivnosti uz podršku. Ovo je model radne rehabilitacije koji omogućuje marginaliziranim i teško zapošljivim osobama uključivanje u zajednicu te podiže kvalitetu njihovog života a istodobno senzibilizira društvo da je svaki pojedinac vrijedan i važan član zajednice.
U takvom partnerskom odnosu CIRA bi prema Vašim potrebama i naputcima, te s Vam u suradnji procijenila i analizirala ponuđeno radno mjesto/poslove te identificirala osobe koje bi sudjelovale u radnim aktivnostima. Organizirali bismo preuzimanje obavljanja poslova u dogovorenom opsegu i dinamici te bismo sigurali konstantnu podršku koordinatora i radnog asistenta koji bi osobe osposobili za posao i uveli u posao, te im pružali konstantnu podršku na radnom mjestu u skladu s konkretnim potrebama. Radni asistent garantira za kvalitetu i pravovremenost obavljanja posla.
Osobe s intelektualnim teškoćama prema iskustvima svih naših partnera iskazale su se kao vrlo pouzdani i lojalni radnici, koji se vrlo efikasno integriraju u postojeće radne timove i dobro su prihvaćeni od postojećihradnih kolega.
S obzirom da se aktivnosti naše organizacije financiraju projektno, to naše usluge ne predstavljaju financijski teret za poslodavce. Model obuhvaća naknadu za obavljene radne aktivnosti koje se osobama koje su uključene u njih isplaćuju u vidu socijalne potpore u ograničenom mjesečnom neoporezivom iznosu a koji iznos ipak predstavlja važan uvjet podizanja kvalitete života i osnaživanja pojedinca, dok za poslodavce ne predstavlja velik trošak.
Nadamo se da ste zainteresirani za suradnju te da bi Vaše sudjelovanje u ovakvom projektu bilo u skladu s Vašim politikama društveno odgovornog poslovanja.
Molimo Vas za termin kratkog sastanka tijekom kojeg bismo Vam mogli iznijeti detalje ovog efikasnog, jednostavnog i fleksibilnog modela koji na konkurentan način može odgovoriti dinamici Vaših potreba.

 

Zagreb, rujan 2017.

 

CIRA tim

Na temelju članka 13. i 55. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14) te članka 39. Statuta Udruge za promicanje inkluzije, od 14. lipnja 2002. godine, Skupština Centra za inkluzivne radne aktivnosti, na sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine, usvojila je


STATUT
CENTRA ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (u daljnjem tekstu: Udruga) je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba, utemeljen radi pružanja, poticanja i podržavanja procesa uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu na području Grada Zagreba.

Članak 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, odnosno štambilju Udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Naziv Udruge je Centar za inkluzivne radne aktivnosti.
Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku je: CIRA.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Center for inclusive work activities.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: CIWA.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Članak 4.

Udruga je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 5.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba.
Udruga svoj rad obavlja u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ovim Statutom i drugim aktima.
 

Članak 6.

Rad Udruge je javan.
Udruga izdaje pisane i druge materijale o svom radu.
Udruga svoje djelovanje objavljuje i putem sredstava javnog priopćavanja, održavanjem tribina, korištenjem elektroničkih i drugih tehnika informiranja, kojima se najpogodniji način članstvu i javnosti čini dostupnim rad Udruge.

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.
Predsjednik može, u okviru svojih ovlasti, opunomoćiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje.

Članak 8.

Udruga ima štambilj.
Štambilj Udruge je pravokutnih dimenzija 1,5 cm x 4 cm u kome je ispisan naziv Udruge i sjedište.


CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su:
 poticanje i podržavanje procesa uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu,
 organiziranje pružanja međusobne pomoći članovima.

Članak 10.

Udruga ostvaruje ciljeve utvrđene ovim Statutom kroz sljedeće djelatnosti:
 poticanje poštivanja ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama,
 pružanje skrbi izvan vlastite obitelji i drugih socijalnih usluga osobama s intelektualnim teškoćama sukladno posebnim propisima,
 proučavanje položaja te poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u društvu te pokretanje za to potrebnih programa i projekata,
 poticanje i unapređivanje oblika skrbi i drugih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama koje za cilj imaju uključivanje u lokalnu zajednicu,
 poticanje stvaralačkog rada, osobito u području usvajanja modernih tehnologija te pomaganje u izboru radnih aktivnosti osobama s intelektualnim teškoćama,
 organiziranje drugih vidova pomoći članovima Udruge, osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji,
 razvijanje svih drugih djelatnosti i aktivnosti od interesa za unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom.

Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva i provođenja djelatnosti utvrđenih ovim Statutom Udruga može osnivati trgovačka društva, ustanove, institute, zaklade, fondacije i druge pravne subjekte u skladu s posebnim zakonima.
Udruga može osnivati klubove i druga radna tijela bez pravne osobnosti.


ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća Statut te iskaže interes da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge (redovni član).
Članom Udruge može postati i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću. Način sudjelovanja i odlučivanja u radu Udruge uređuje se odlukom Upravnog odbora.
Članom Udruge može postati svaka pravna osoba, ako takvu odluku donese njeno nadležno tijelo. U odluci pravne osobe imenuje se predstavnik koji sudjeluje u radu Skupštine Udruge.
 Počasni član Udruge je osoba koja je svojim stručnim ili humanitarnim radom dala doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama.
 Počasne članove bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje deset (10) članova Udruge.

Članak 13.

 Udruga vodi popis članova.
 Članstvo u Udruzi postaje pravovaljano potpisivanjem pristupnice.


Članak 14.

 Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:
 neposredno sudjelovanje u radu Udruge,
 birati i biti biran u tijela Udruge,
 biti upoznat s aktivnostima i radom Udruge,
 davanje prijedloga u cilju unapređenja rada Udruge te primjedbi i prijedloga u vezi s radom tijela Udruge,
 uredno plaćanje članarine i izvršavanje svih obveza prema Udruzi,
 poštivanje Statuta i drugih akata Udruge,
 svojim radom i ponašanjem pridonositi čuvanju i podizanju ugleda Udruge i štititi njene interese.

Članak 15.

 Članovi Udruge plaćaju članarinu.
 Visina članarine, način i rok uplate uređuje se odlukom Upravnog odbora.

Članak 16.

 Članstvo u Udruzi prestaje:
 1. dobrovoljnim istupanjem,
 2. isključenjem,
 3. brisanjem iz članstva.

Članak 17.

 Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupanjem kada član Udruge uputi pismenu izjavu Upravnom odboru. Ukoliko je izjava o istupanju dana usmeno, treba se pismeno zabilježiti i odložiti u popis članstva. Dan davanja izjave o istupanju smatra se danom prestanka članstva.
 Član Udruge može biti isključen iz Udruge ukoliko se ne pridržava obveze i odgovornosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Udruge, ako ometa rad Udruge i njenih tijela, ako djeluje suprotno Statutu i drugim aktima Udruge, te krnji ugled Udruge. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor, a o žalbi odlučuje Skupština Udruge.
 Član Udruge briše se iz popisa članstva ako ne plati članarinu u roku i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora.

Članak 18.

 Član Udruge nadzire rad Udruge. Ako član Udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta i drugih akata Udruge, te u materijalno-financijskom poslovanju Udruge, dužan je na to upozoriti Upravni odbor, koji je obvezan u roku 30 dana na svojoj sjednici razmotriti pisanu predstavku člana te poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti.
 Nadzor nad primjenom Statuta i drugih akata Udruge te nad materijalno-financijskim poslovanjem članstvo ostvaruje preko Upravnog odbora.


TIJELA UDRUGE

Članak 19.

 Tijela Udruge su:
 1. Skupština,
 2. predsjednik,
 3. Upravni odbor.
 Mandat tijela Udruge traje četiri godine s pravom reizbora.
 Trajanje mandata može biti kraće od onog iz prethodnog stavka, ukoliko takvu odluku donese Skupština Udruge.
 Izborni postupak uređuje se poslovnikom Skupštine.

Članak 20.

 Na sjednicama tijela Udruge pravovaljano se odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine (1/2) članova tijela koje zasjeda, osim u slučajevima koji su posebno regulirani ovim Statutom.
 Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih, a u slučaju podijeljenosti glasova odlučuje glas predsjedavajućeg.
 Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuju predsjedavajući i zapisničar i gdje se to odredi ovjerovitelji zapisnika.
 Zapisnici se verificiraju na narednoj sjednici, a njihovo čuvanje obvezno je u arhivi Udruge.


SKUPŠTINA

Članak 21.

 Skupština je najviše tijelo Udruge.
 Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
 Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, tematske i svečane.
 Redovnu sjednicu Skupštine, koja se u pravilu održava svake godine, saziva predsjednik Udruge.
 Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na pismeni zahtjev Upravnog odbora ili najmanje jedne petine (1/5) članova Udruge.
 Zahtjevi za sazivanje sjednice iz prethodnog stavka ovog članka podnose se pismeno i s materijalom potrebnim za sjednicu Skupštine.
 Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, izvanrednu sjednicu Skupštine mogu sazvati sami podnosioci zahtjeva.
 
Članak 22.

 Sjednica Skupštine saziva se pismenim pozivom i dostavom materijala najkasnije 15 dana prije dana održavanja. U iznimnim slučajevima taj rok može biti i kraći, ali ne kraći od 5 dana, što se pismeno obrazlaže.
 Skupština Udruge može započeti s radom ako sjednici prisustvuje više od jedne polovine (1/2) ukupnog broja članova Skupštine.
 Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučaju promjene Statuta, gdje je potrebna natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine, te donošenja odluke o prestanku rada Udruge, gdje je potrebna dvotrećinska (2/3) većina ukupnog broja članova Skupštine.
 Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.
 Poslovnik Skupštine na odgovarajući se način primjenjuje i na ostala tijela Udruge, ukoliko ne donesu vlastiti poslovnik.

Članak 23.

 Skupština Udruge:
1. donosi i mijenja Statut Udruge,
2. utvrđuje program rada Udruge,
3. razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruge i njezinih tijela,
4. bira i razrješava predsjednika Udruge i Upravni odbor,
5. rješava molbe i žalbe u vezi s radom i postupanjem tijela Udruge i o njima donosi konačne odluke,
6. donosi odluku o prestanku rada Udruge,
7. imenuje i opoziva likvidatora,
8. donosi odluku o otuđivanju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Udruge,
9. osniva, prema potrebi, svoja radna tijela, uređuje njihov rad, nadležnost i imenuje njihove članove,
10. donosi poslovnik o svom radu,
11. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog Statuta.


PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 24.

 Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu.
 Predsjednik Udruge nalogodavac je i ovlašteni potpisnik dokumenata i odluka Udruge, sukladno nadležnostima utvrđenim ovim Statutom.
 Predsjednik Udruge je po funkciji predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
 Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Upravnog odbora i predlaže njihov dnevni red, brine se o realizaciji odluka Skupštine i Upravnog odbora, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine i Upravnog odbora, a za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Udruge zamjenjuje jedan od članova Upravnog odbora kojeg on pismeno ovlasti.
 Predsjedniku Udruge mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u skladu s odredbama ovog Statuta.


UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 25.

 Upravni odbor je tijelo Skupštine Udruge koje:
1. upravlja radom Udruge u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Udruge, i u vezi s tim donosi potrebne akte,
2. provodi odluke Skupštine,
3. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena i dopuna Statuta, kao i prijedloge drugih akata iz nadležnosti Skupštine i podnosi ih Skupštini Udruge na usvajanje, te predlaže teme za dnevni red Skupštine Udruge,
4. podnosi Skupštini Udruge izvještaje o radu Udruge,
5. utvrđuje, razmatra i daje suglasnost na programe i projekte Udruge te financijski plan Udruge, i obavještava Skupštinu o njihovom izvršavanju,
6. razmatra i usvaja temeljne financijske izvještaje Udruge,
7. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
8. rješava o sporovima i sukobima interesa unutar Udruge, u prvom stupnju,
9. rješava u  žalbenim postupcima po posebnim propisima kao drugostupanjsko tijelo,
10. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog Statuta, programa rada, kao i poslove koji nisu u nadležnosti drugih tijela, a pripadaju u nadležnost Upravnom odboru kao tijelu ovlaštenom za upravljanje poslovima Udruge.

Članak 26.

 Upravni odbor ima pet (5) članova, a čine ga predsjednik Udruge i četiri (4) člana koje iz redova članstva bira Skupština Udruge.
 Upravni odbor iz svog sastava bira jednog (1) potpredsjednika Udruge.
 Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije roka utvrđenog ovim Statutom na vlastiti zahtjev ili razrješenjem.
 Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti ako:
 - krši zakonske propise, Statut i druge akte Udruge,
 - postupa suprotno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
 - nije aktivan i ne sudjeluje više od šest mjeseci u radu Upravnog odbora,
 - vrijeđa ugled Udruge, njegovih tijela ili članova Udruge.
 Prijedlog za razrješenje člana Upravnog odbora može dati Upravni odbor, predsjednik Udruge ili jedna petina (1/5) članova Udruge.
 Ako Skupština Udruge ne prihvati izvještaj o radu Udruge, ili ako to zahtijeva najmanje jedna petina (1/5) članova Skupštine ili Skupština Udruge odlučuje o povjerenju Upravnom odboru.
 Umjesto Upravnog odbora ili člana Upravnog odbora kome je prestao mandat, Skupština Udruge bira novi Upravni odbor odnosno člana Upravnog odbora, čiji mandat traje do isteka roka na koji je bio izabran prethodni Upravni odbor odnosno član Upravnog odbora.

Članak 27.

 Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili u slučaju spriječnosti jedan od članova Upravnog odbora.
 Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, u pravilu jedanput u šest (6) mjeseci.
 O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik ili član Upravnog odbora koji je vodio sjednicu i zapisničar. Zapisnik se verificira na sljedećoj sjednici.
 Pravo je svakog člana Upravnog odbora da se njegovo izdvojeno mišljenje iskazano na sjednici unese u zapisnik.


IMOVINA UDRUGE (stjecanje, raspolaganje imovinom i mogućom dobiti)

Članak 28.

 Imovinu Udruge čine:
 1. novčana sredstva stečena:
 uplatom članarine,
 dobrovoljnim prilozima i darovima (donacije),
 financiranjem programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora,
 dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 obavljanjem djelatnosti Udruge,
 iz drugih izvora sukladno zakonu;
 2. nepokretna i druga imovina te imovinska prava stečena u skladu sa zakonom.
 Udruga je neprofitna organizacija, a eventualnu dobit ostvarenu obavljanjem svoje djelatnosti u skladu sa zakonom koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
 Upravljanje imovinom, čuvanje i popis imovine, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja vrši se u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje upravljanje, čuvanje imovine i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 29.

 Za raspolaganje novčanim sredstvima Udruga ima žiro-račun i devizni račun.

Članak 30.

 Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih i tehničkih poslova Udruge, mogu se angažirati osobe odgovarajuće stručne kvalifikacije.
Radom zaposlenih i redovnim poslovanjem rukovodi radnik, kojeg imenuje predsjednik Udruge.
Imenovani radnik iz stavka 2. ovoga članka zastupa Udrugu u pravnom prometu i nalogodavac je i ovlašteni potpisnik dokumenata i odluka Udruge, sukladno nadležnostima utvrđenim ovim Statutom i sukladno ovlastima prenesenim od strane Upravnog odbora i predsjednika Udruge.


PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 31.

 Udruga može prestati djelovati odlukom Skupštine i u drugim zakonom utvrđenim uvjetima.
 U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina, nakon podmirenja svih propisanih obveza, prelazi u vlasništvo Udruge za promicanje inkluzije.

 


LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 32.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

 Svi akti Udruge moraju biti u skladu s ovim Statutom i propisima temeljem kojih su doneseni.
Autentično tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Udruge.
 Upravni odbor je ovlašten u slučaju izmjena i dopuna Statuta utvrditi pročišćeni tekst, kao i uskladiti Statut sa nomotehničkim i jezičnim principima ukoliko to zahtijeva nadležno državno tijelo.

Članak 34.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga.
 Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Centra za inkluzivne radne aktivnosti, od 27.09.2004. godine, sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao ustrojstvenog oblika Udruge za promicanje inkluzije sa pravnom osobnošću.

 

Predsjednica Udruge  
Slavenka Martinović, prof.

JAVNI NASTUPI

 

TELEVIZIIJSKE I RADIO EMISIJE:

 

 • „ZAGREBAČKA PANORAMA“

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, HRVATSKA TELEVIZIJA

https://www.youtube.com/watch?v=QHUkjaQ7xhY

03.07.2018.         

 • „MOGU SVE“

TREND TV

https://www.youtube.com/watch?v=QHUkjaQ7xhY

05.03.2018.

 • „DOBRO JUTRO HRVATSKA“

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, HRVATSKA TELEVIZIJA

http://magazin.hrt.hr/424335/filip-je-ponosan-na-svoj-prvi-posao

10.01.2018.

 • „SREDIŠNJI DNEVNIK“

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, HRVATSKA TELEVIZIJA

http://video.hrt.hr/1009/2dnevnik1009.mp4

10.09.2016.         

 • „SVAKODNEVNO-ISTI SMO“

Z1 TELEVIZIJA

https://www.youtube.com/watch?v=XtARadbEbsE

16.06.2016.

 • „SREDIŠNJI DNEVNIK“

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, HRVATSKA TELEVIZIJA

http://www.hrt.hr/enz/dnevnik/301917/

05.10.2015.

 • „HRVATIMA IZVAN DOMOVINE“

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, HRVATSKI RADIO, INTERNACIONALNI PROGRAM GLAS HRVATSKE

http://glashrvatske.hrt.hr/ ; http://raspored.hrt.hr/?raspored=7&mreza=20&datum=2015-10-01

01.10.2015.

 

WEB:

 

 • „ZAGREBAČKI TULIPANI S NAJLJEPŠOM PRIČOM“

D&D, Jutarnji list.hr

https://www.jutarnji.hr/domidizajn/dd-vrt/zagrebacki-tulipani-s-najljepsom-pricom/7390503/

 

 •  „FILIP JE PONOSAN NA SVOJ PRVI POSAO“

In portal, portal za osobe s invaliditetom,

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/vijesti/15002/abac-i-labud-prvi-hrvatski-aparat-za-deterdzente-u-rinfuzi-znaci-i-posao-za-osobu-s-invaliditetom

10.01.2018.

 • „ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA USLUGE RADNIH AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA“

POSI-Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

https://www.posi.hr/

http://www.posi.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=849:zavrna-konferencija-projekta-usluge-radnih-aktivnosti-uz-podrku-za-osobe-s-intelektualnim-tekoama&catid=72:novosti

11.09.2016.

 • “OSNAŽIVANJEM DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA DO TRAJNOG ZAPOŠLJAVANJA POTREBITIH”

Poslovni dnevnik.hr

http://www.poslovni.hr/poduzetnik/osnazivanjem-drustvenog-poduzetnistva-do-trajnog-zaposljavanja-potrebitih-314073

09.06.2016.

 • „CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI: PODRŠKA OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA“

In portal- news portal za osobe s invaliditetom

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/9231/centar-za-inkluzivne-radne-aktivnosti-podrska-osobama-s-intelektualnim-teskocama-na-trzistu-rada

03.10.2015.      

 • „ŽIRAHA I JUPI ZA UPI IZMAMIT ĆE OSMIJEH NA VAŠE LICE“

24 sata.hr

https://miss7.24sata.hr/moda/ziraha-i-jupi-za-upi-izmamit-ce-osmijeh-na-vase-lice-6110#

07.12.2014.

 • „HRVATSKI DIZAJN S HUMANITARNIM PRIZVUKOM U VELIKOJ BRITANIJI“

24 sata.hr

https://www.24sata.hr/lifestyle/hrvatski-dizajn-s-humanitarnim-prizvukom-u-velikoj-britaniji-296847

16.01.2013.

 • HRVATSKI INKLUZIVNI DIZAJN U LONDONU”

Kulturpunkt.hr

http://www.kulturpunkt.hr/content/hrvatski-inkluzivni-dizajn-u-londonu

10.01.2013.

 • „NAGRADA HDD-A ZA PROFESIONALNU KATEGORIJU“

Blog Vanja Jović

http://vanjajovic.blogspot.hr/2011/04/extra-ordinary-design-inclusive-design.html

13.09.2012.

 • „DRUŠTVENI VRT NA ČEKANJU“

nativeH-alter.org.

http://www.h-alter.org/vijesti/drustveni-vrt-na-cekanju

29.06.2012.

 • “EXTRA ORDINARY DESIGN – PRODAJNA IZLOŽBA INKLUZIVNOG DIZAJNA”

culturenet.hr

http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=42591

23.01.2012

 • „UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE: I OSOBE S OŠTEĆENJIMA U RAZVOJU MORAJU BITI PLAĆENE ZA SVOJ RAD

Pomakonline-magazin za društveni razvitak

            http://www.pomakonline.com/content/view/810/107/

05. 01.2012.

 • “EXTRA/ORDINARY DESIGN WORKSHOP AND EXHIBITION, ZAGREB, 28 MARCH - 1 APRIL 2011”

The Helen Hamlyn Centre for Design

http://www.hhc.rca.ac.uk/4264/all/1/Zagreb-2011.aspx

06.08.2011.

 • „SJAJNA DJELA RADIONICE INKLUZIVNOG DIZAJNA“

onlinezagreb.hr

http://www.zagrebonline.hr/foto-sjajna-djela-radionice-inkluzivnog-dizajna/

14.06.2011

 • „PRVU NAGRADU DOBILI ZA INKLUZIVNU RADIONICU EXTRA/ORDINARY DESIGN“

Večernji.hr

http://www.vecernji.hr/vizualna-umjetnost/prvu-nagradu-dobili-za-inkluzivnu-radionicu-extraordinary-design-300613

14.06.2011. 

 • „INKLUZIVNI DIZAJN-KORAK KA HUMANIJEM DRUŠTVU“

ravnododna.com, magazin pop kulture

http://www.ravnododna.com/inkluzivni-dizajn-%E2%80%93-korak-ka-humanijem-drustvu/2/

15.04.2011.

 • „EXTRA/ORDINARY DESIGN ZAGREB, CROATIA“

www.gerogrundmann.com

http://www.gerogrundmann.com/news/2011/03/27/extra-ordinary-design-zagreb-croatia/

Zagreb, 27.03.2011.

 

TISKANI MEDIJI:

 

„ZAGREBAČKI TULIPANI S NAJLJEPŠOM PRIČOM“

D&D, Jutarnji list, str. 14-16,

svibanj 2018.

"NAŠE UNIKATNE RUKOTVORENE ZAPAŽENE SU NA IZLOŽBAMA U TOKIJU I LONDONU- RADNI CENTAR OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PRIPREMAJU ZA RAD NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA",

            Poslovni dnevnik, str. 29.-30.

20.07.2016.

„TAKE ME HOME – CROATIAN DESIGN SHOP“

            Insight design guide, str. 21.

          svibanj i lipanj 2015.

„VRIJEDNE CURE IZ SKLADIŠTA DM-A“

          Jutarnji list

          27.03.2015.

„DESIGN FROM A DIFFERENT POINT OF VIEW“

    Zagreb In your pocket, str. 27.

             proljeće 2015.

„ODJEL ZA PROIZVODNJU U SURADNJI SA CENTROM ZA INKLUZIVNE AKTIVNOSTI“

    Alca kvart-interni časopis Alca Zagreb d.o.o., str. 25.

            zima 2014./2015.

„ZIMSKE PRIČE U VELJAČI“

Časopis „Moja 4 zida“, str. 4.

            veljača 2013.

„IZLOŽBA INKLUZIVNOG DIZAJNA NAJAVLJUJE WELCOME CROATIA“

Jutarnji list, str. 31.

    11.01.2013.

„KAKO JE IZ NEOBIČNIH SCENARIJA ROĐEN IZVRSTAN HRVATSKI DIZAJN“

    Časopis „21. stoljeće“, str. 32.-33.

    27.12.2012.

“LJEPOTA JE U RAZLIČITOSTI”; “RATKOVA ŽIRAHA OSVAJA NA PRVI POGLED”

    Časopis “Lisa”, str: 10.-13.

    26.09.2011.

“KAKO JE NEOBIČNI CRTEŽ ZAVRŠIO NA MAJICAMA, TORBAMA... PRIČA O ŽIRAHI - IZMISLIO JU JE RATKO (43), UMJETNIK S AUTIZMOM. SAD JE ŽELE I U JAPANU”

Jutarnji list, str. 38.-39.

07.09.2011.

 

MANIFESTACIJE :

 

 • „ZAGREB DESIGN WEEK“

http://tjedandizajna.com

Zagreb, 11.-20.05.2018.

 

 • „TJEDAN DIZAJNA“

http://tjedandizajna.com/
Zagreb, 09.- 13.05.2017.
Zagreb, 03.- 08.05.2016.
Zagreb, 08.- 17.05.2015.

 

 • „TJEDAN UDRUGA“

http://www.zagreb.hr/tjedan-udruga/104185
Zagreb, 08.-10.06.2016.

 

 • „ARTOMAT“

https://www.facebook.com/7artomat/
Zagreb, 16.- 23.12.2015.
Zagreb, 12.- 21.12.2014.    

 

 • “BUDI IN SAJAM KREATIVNIH DETALJA”

https://www.facebook.com/events/792752070820979/
Zagreb, 13.-14.12.2015.
Zagreb, 13.-14.06.2015.

 

 • „DAN D“ MEĐUNARODNI FESTIVAL DIZAJNA

https://www.facebook.com/danDizajna/
Zagreb, 03 - 05.07.2015.
Zagreb, 15.- 17.06.2012.

 

 • FULIRANJE KOD USPINJAČE“

https://www.facebook.com/Fuliranje/
Zagreb, 26.11.2014.- 01.01.2015.

Udruga za promicanje inkluzije

Zagreb, Bleiweisova 15
http://inkluzija.hr

Centar za inkluziju i socijalne usluge

Bjelovar, Masarykova 8
http://www.cis-bj.hr

Osječki centar za inkluziju

Osijek, Svete Ane 57
tel: 031/37 24 54

Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod

Slavonski Brod, Frana Folnegovića 14b
tel: 035/62 56 00

Centar za obrazovanje odraslih Validus

Zagreb, Bleiweisova 15
http://coovalidus.hr

Udruga za samozastupanje

Zagreb, Međimurska 19
http://www.samozastupanje.hr

Udruga za psihosocijalnu pomoć “Susret”

Zagreb, A. Brešćenskoga 9
http://udruga-susret.hr

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Ozalj, Jaškovo 50
http://www.centar-ozalj.hr

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2
http://www.centar-dubrava-zg.skole.hr


 

Želite li postati naš partner?
Provjerite pogodnosti
 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ovog obrazca:

Karta

Naši podatci

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel. 01/555-66-81, Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 09:00 h – 17:00 h

www.cira.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 76699990208 IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

 • Slavenka Martinović, prof. Predsjednica
 • Lidija Palik, mag.iur. Voditeljica projekata / programa
 • Marta Jalšovec, mag.polit.soc Voditeljica / koordinatorica radnih aktivnosti na otvorenom tržištu
 • Gordana Kovačević, dipl.oec. Voditeljica računovodstva