Koje su pogodnosti za poslodavca

Vaš partner za društveno odgovorno poslovanje

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Koje su pogodnosti za poslodavca

• Obratiti se nama najjednostavniji je način za brzo pronalaženje radnika za obavljanje različitih poslova
• Sve CIRA-ine usluge uključujući angažman radnog asistenta za poslodavca su besplatne

• Financijski benefiti:

1. Usluga obavljanja radnih aktivnosti naših korisnika (osoba s intelektualnim teškoćama) ne podliježe plaćanju PDV-a (udruga nije u sustavu PDV-a), a troškovi su porezno priznati rashodi (ne plaća se porez na dobit i porez na dohodak).

2. Potencijalni financijski poticaji i poticajne mjere na koje poslodavac ima pravo ako se odluči na zaposlenje preko ugovora o radu

• Osigurana temeljita procjena sposobnosti i interesa  kandidata (osoba s intelektualnim teškoćama)
• Visoko motivirani i savjesni radnici koji rijetko izostaju s posla i donose karakter svojim radnim mjestima.
• Manja fluktuacija radne snage - osobe s intelektualnim teškoćama pokazale su se kao lojalni radnici
• Nema troškova obuke - mi je provodimo za Vas
• Novi zaposlenik dobiva kontinuirano profesionalno praćenje i podršku radnog asistenta CIRA-e na radnom mjestu
• Radni asistent odgovara za kvalitetu i rokove obavljanja posla
• Fleksibilnost i jednostavnost u prilagođavanju brojnosti radne snage sukladno obujmu posla.
• Iskustva su pokazala da prisutnost osoba s intelektualnim teškoćama na radnom mjestu rezultira snažnijim osjećajem zajedništva među postojećim zaposlenicima te jača koheziju tima
• Odgovarajuća direktna ili savjetodavna podrška kontinuirano je dostupna poslodavcu, osobi s intelektualnim teškoćama uključenoj u radni proces te njenim suradnicima u timu
• Pozitivan publicitet i jačanje imagea društveno odgovorne organizacije među kupcima, u poslovnoj zajednici i javnosti (kroz vlastite promotivne aktivnosti CIRA čini i dodatne napore kako bi se javno afirmiralo društveno odgovorno poslovanje tvrtki koje su naši partneri.)