Za poslodavce

Vaš partner za društveno odgovorno poslovanje

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Zašto surađivati s nama

Suradnja s CIRA-om obogaćuje Vaše programe društveno odgovornog poslovanja.

Rad je osnovna potreba svakog čovjeka, dok je na žalost većini osoba s intelektualnim teškoćama još uvijek nedostižan. Omogućujući osobama s intelektualnim teškoćama uključivanje u radnu sredinu, pružit ćete im šansu da postanu kompetentni radnici i ostvare se u svijetu rada.

Mnoge osobe s invaliditetom  uspješno su uključene u radnu sredinu kroz program CIRA-e kod društveno odgovornih poslodavaca. Pridružite im se.
 

Kako možemo pomoći Vašoj tvrtki

CIRA Vam pomaže da pronađete odgovarajuće kandidate te za Vas obučava savjesne i motivirane radnike koji će dati značajan doprinos Vašoj tvrtki.
 
Nudimo Vam savjetovanje i stručnu podršku u procesu uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u radni proces prema modelu radnih aktivnosti uz podršku ili putem klasičnog zapošljavanja.
 
Raznolikost ljudskih resursa unijet će novu energiju u Vaš tim i potaknuti svježe ideje u Vašem poslovanju.
 

Kako radimo

Sve usluge poslodavcima pružamo besplatno uključujući i usluge radnog asistenta (radni angažman osoba s intelektualnim teškoćama koje su korisnici usluga CIRA-e nije besplatan).
Formalno-pravnu proceduru rješavamo na vrlo jednostavan i transparentan način potpisivanjem Sporazuma o suradnji između tvrtke poslodavca i CIRA-e.
 
Pružamo stručnu podršku svim sudionicima u procesu:
- osobama s intelektualnim teškoćama koje se uključuju u radnu sredinu,
- zaposlenicima poslodavca koji su neposredni suradnici u radnom procesu te
- managementu poslodavaca.
 
Procedura:

1. U suradnji s poslodavcima vršimo procjenu uvjeta i poslova radnog mjesta.
2. Vršimo procjenu osoba s intelektualnim teškoćama (korisnika) koje su kandidati za uključivanje u radnu sredinu.
3. Odabranog kandidata treniramo za radne zadatke.
4. CIRA-in radni asistent osobi pruža podršku na samom mjestu obavljanja poslova pri:

a. uhodavanju u konkretan posao, 
b. integraciji u postojeći tim poslodavca i  
c. stvaranju mreže socijalnih odnosa.

Stupanj podrške vremenom se smanjuje kako se novouključena osoba prilagođava na sam posao i postojeći tim. 
U konačnici, poslodavac dobiva kandidata koji je pažljivo identificiran i obučen, a kvalitetno spajanje kandidata i poslodavca temelji se na poznavanju mogućnosti i interesa kandidata za obavljanje posla te specifičnim zahtjevima  poslodavaca. 
 
Podrška poslodavcima pruža se i u vidu senzibilizacije i podizanja svijesti zaposlenika tvrtke o osobama s invaliditetom, a osigurava im se i podrška u lakšem razumijevanju i upravljanju različitostima u radnom okruženju te praćenje učinkovitosti osoba s intelektualnim teškoćama koje su uključene u radne aktivnosti. Važno je napomenuti da su brojna iskustva pokazala da uključivanje osobe s invaliditetom u tim ima pozitivne učinke i podiže motivaciju svih zaposlenika u timu. 

Modeli suradnje i uključivanja korisnika u radni proces

A) RADNE AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU
Model ulaska u svijet rada za osobe koje ne mogu biti uključene u radni proces temeljem uobičajenih ugovora koji se koriste u poslovnoj praksi.
Angažman na radnim aktivnostima regulira se posebnim Sporazumom o suradnji koji CIRA sklapa s poslodavcem.
 
 
 
 
Specifične prednosti:
  • Jednostavan model za zadovoljavanje Vaših potreba za kvalitetnom radnom snagom
  • Niski troškovi
  • Fleksibilnost u skladu s povećanim ili smanjenim obujmom posla
  • Fleksibilnost radnog vremena
  • Besplatna podrška radnog asistenta
 
B) ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU
Odnosi se na zapošljavanje u klasičnom smislu, uključujući ugovor o radu s pripadajućim pravima i obvezama.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifične prednosti:
  • Poslodavac je imao priliku dobro upoznati korisnika koji je kod njega radio po modelu radnih aktivnosti te ukoliko je zadovoljan rezultatima može mu ponuditi i sklapanje ugovora o radu
  • Besplatna podrška radnog asistenta
  • Ispunjavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba s invaliditetom
  • Ostvarenje prava na poticaje
 

Koje su pogodnosti za poslodavca

• Obratiti se nama najjednostavniji je način za brzo pronalaženje radnika za obavljanje različitih poslova
• Sve CIRA-ine usluge uključujući angažman radnog asistenta za poslodavca su besplatne

• Financijski benefiti:

1. Usluga obavljanja radnih aktivnosti naših korisnika (osoba s intelektualnim teškoćama) ne podliježe plaćanju PDV-a (udruga nije u sustavu PDV-a), a troškovi su porezno priznati rashodi (ne plaća se porez na dobit i porez na dohodak).

2. Potencijalni financijski poticaji i poticajne mjere na koje poslodavac ima pravo ako se odluči na zaposlenje preko ugovora o radu

• Osigurana temeljita procjena sposobnosti i interesa  kandidata (osoba s intelektualnim teškoćama)
• Visoko motivirani i savjesni radnici koji rijetko izostaju s posla i donose karakter svojim radnim mjestima.
• Manja fluktuacija radne snage - osobe s intelektualnim teškoćama pokazale su se kao lojalni radnici
• Nema troškova obuke - mi je provodimo za Vas
• Novi zaposlenik dobiva kontinuirano profesionalno praćenje i podršku radnog asistenta CIRA-e na radnom mjestu
• Radni asistent odgovara za kvalitetu i rokove obavljanja posla
• Fleksibilnost i jednostavnost u prilagođavanju brojnosti radne snage sukladno obujmu posla.
• Iskustva su pokazala da prisutnost osoba s intelektualnim teškoćama na radnom mjestu rezultira snažnijim osjećajem zajedništva među postojećim zaposlenicima te jača koheziju tima
• Odgovarajuća direktna ili savjetodavna podrška kontinuirano je dostupna poslodavcu, osobi s intelektualnim teškoćama uključenoj u radni proces te njenim suradnicima u timu
• Pozitivan publicitet i jačanje imagea društveno odgovorne organizacije među kupcima, u poslovnoj zajednici i javnosti (kroz vlastite promotivne aktivnosti CIRA čini i dodatne napore kako bi se javno afirmiralo društveno odgovorno poslovanje tvrtki koje su naši partneri.)

Koje poslove obavljaju naši korisnici

Uz podršku radnih asistenata koji su prisutni na mjestu obavljanja posla i odgovaraju za kvalitetu i rokove, osobe s intelektualnim teškoćama uspješno obavljaju mnoge poslove:

• rad u proizvodnim pogonima (pakiranje robe s trake, slaganje paleta, stavljanje robe na traku)
• rad u skladištima (manipuliranje robom, deklariranje, označavanje, sortiranje i pakiranje proizvoda, pakiranje kutija, slaganje paleta)
• pomoćni poslovi u trgovinama (popunjavanje polica robom iz skladišta, slaganje i poravnavanje artikala, čišćenje proizvoda i polica, zbrinjavanje ambalaže)
• čišćenje i održavanje trgovačkih, skladišnih  i sportsko-rekreativnih prostora, uredskih i drugih poslovnih prostora te stambenih objekata
• pomoćni poslovi u knjižnici (razvrstavanje i poravnavanje knjiga na policama, brisanje prašine)
• pomoćni uredski poslovi i dostava dokumenata (interna i vanjska dostava)
• poslovi pomoćnog automehaničara  (održavanje i dodavanje alata, poliranje automobila, čišćenje auto dijelova i čišćenje prostora radionice)
• priprema napitaka i kuhanje kave na aparatu, nabava artikala za kafeteriju
• pomoćni poslovi u kuhinji
• rad u catering tvrtki na dostavi hrane
• pomoćni poslovi u dječjem vrtiću (rad na održavanju rublja, pomoć pri dijeljenju obroka, uređivanje okoliša, asistiranje odgajateljicama u igri s djecom na igralištu)
• raznošenje i dijeljenje promotivnih materijala (letaka, brošura i sl.)
• održavanje vrtova i rasadnika, čišćenje i održavanje zelenih površina i okoliša