Projekti

Vaš partner za društveno odgovorno poslovanje

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Usluge radnih aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama

EUROPSKA UNIJA - ULAGANJE U BUDUĆNOST OVAJ PROJEKT JE FINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Za više informacija o EU fondovima: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Centra za inkluzivne radne aktivnosti.

 

Korisnik projekta: Centar za inkluzivne radne aktivnosti, Bleiweisova 15, 10 000 Zagreb, tel: +385 1 555 6681, fax: +385 1 3751 682, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., www.cira.hr

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo socijalne politike i mladih, www.mspm.hr, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Posredničko tijelo razine 2:Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, www.hzz.hr, www.esf.hr, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ime projekta:

USLUGE RADNIH AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Financiranje:

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda a u sklopu programa 2007.-2013., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza III.

Financijska vrijednost:

1.118.663,18 kuna

Nositelj/korisnik:

Centar za inkluzivne radne aktivnosti iz Zagreba

Partner:

Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“ iz Pakraca

Mjesto provođenja:

Zagreb i Požeško-slavonska županija (gradovi Pakrac I Lipik)

Vrijeme trajanja:

14 mjeseci:  20. srpanj 2015. – 19. rujan 2016.

Kontakt osobe:

Lidija Palik, mag.iur., tel: 01/555 66 89

Nikolina Novinc, tel: 098/682 834

 

Cilj projekta je održati i unaprijediti mogućnosti zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama proširenjem kapaciteta CIRA-e kao pružatelja usluga radnih aktivnosti uz podršku na području Zagreba te uvođenjem usluge radnih aktivnosti uz podršku na području Pakraca i Lipika odnosno Požeško-slavonske županije u kojoj kapaciteta za pružanje ovih usluga uopće nema. Projektom se također želi postići proširenje mreže poslodavaca koji su senzibilizirani o važnosti uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u radnu sredinu.

 

Financijska sredstva Europske unije uložena u ovaj projekt omogućit će CIRA-i da održi i proširi svoje kapacitete i uključi dodatne osobe s intelektualnim teškoćama u radne aktivnosti, dok će Udruga Latica također ojačati svoje kapacitete te će, uz tehničku pomoć CIRA-e i prijenos know-how-a, educirati zaposlenike te pokrenuti uslugu radnih aktivnosti uz podršku na području Pakraca i Lipika. Ovime će se pojačati kapacitet pružatelja usluga u Zagrebu i Požeško-slavonskoj županiji za pružanje usluga za uključivanje u radnu sredinu i povećanje zapošljivosti osoba s intelektualnim teškoćama što je u skladu s potrebom širenja mreže socijalnih usluga te je izravna operativna podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj.

 

Ciljna skupina su dugotrajno nezaposlene osobe s intelektualnim teškoćama oba spola starije od 18 godina s područja Zagreba i Požeško-slavonske županije:

a)     sa završenim obrazovanjem iz evidencije HZZ,

b)    bez završenog obrazovanja, s poslovnom sposobnosti, nisu u evidenciji HZZ,

c)     bez poslovne sposobnosti koje nisu bile uključene u sustav obrazovanja.

Svim navedenim osobama potrebna je konkretna podrška pri uključivanju na radno mjesto i trening socijalizacijskih i praktičnih vještina kako bi to radno mjesto zadržali.

 

Projekt provodi tim kojega čine: stariji koordinator CIRA-e/voditelj projekta, koordinator CIRA-e, računovođa/tajnik CIRA-e, te 6 radnih asistenata CIRA-e, koordinator Latice, te 3 radna asistenta Latice.

 

Elementi projekta i aktivnosti koje se provode u okviru elemenata projekta su sljedeći:

-       Održavanje radne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama kod poslodavaca uz podršku radnih asistenata (Nastavkom uhodanih radnih aktivnosti postojećih korisnika s postojećim radnim asistentima u tvrtkama.)

-       Proširenje kapaciteta i unapređenje kompetencija ljudskih resursa pružatelja usluga (Kako bi se zadovoljile povećane potrebe za uslugama radnih aktivnosti u Zagrebu, odnosno uspostavila usluga u Pakracu/Lipiku, potrebno je proširiti kapacitete pružatelja usluga u Zagrebu u Pakracu/Lipiku. Sastavni dio projekta je transfer know howa iz jedne organizacije civilnog društva (CIRA-e kao postojećeg pružatelja socijalnih usluga u zajednici) drugoj organizaciji civilnog društva (Latici koja je također pružatelj usluga u zajednici.)

-       Razvoj dodatnih kompetencija i unaprjeđenje kapaciteta osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje na tržište rada(Kako bi razvili kompetencije nužne za uključivanje u radnu sredinu, OIT moraju proći pripremnu edukaciju koja se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Nakon toga selektirani OIT uključuju se u radne aktivnosti gdje nastavljaju s treningom/podrškom radnih asistenata i koordinatora.)

-       Promocija modela radnih aktivnosti uz podršku (Poslodavci su ključan element pri uključivanju OIT u radnu sredinu. Potrebno je kontaktirati velik broj poslodavaca kako bi ih se informiralo o projektu, o modelu radnih aktivnosti uz podršku te kako bi se kroz komunikaciju i sastanke identificirao dovoljan broj onih koji su zainteresirani primiti OIT na radne aktivnosti.)

-       Promidžba i vidljivost (Dvije konferencije (1 u Zagrebu i 1 u Pakracu/Lipiku) na početku projekta, letak o projektu, završna konferencija projekta u Zagrebu.)

-       Upravljanje projektom i administracija (Organizacija, provedba i izvješćivanje o projektnim aktivnostima i uspješna suradnja projektnog tima.).

 

PROJEKTNI LETAK

POZIV NA KONFERENCIJU I PROGRAM KONFERENCIJE